Ви є тут

Дискримінація

Дискримінація (discriminatio - поділ, диференціація), сприйняття окремих осіб або соціальних груп неприхильно чи вороже. Проявляється у презирстві, обмеженні прав, унеможливленні участі у загальних благах, у переслідуваннях. Виділяють різні види дискримінації:
1) Соціальна: з огляду на стать (наприклад, обмеження жінок у соціальних правах, особистих, громадянських, політичних або звичаєвих); з огляду на расу (гірше сприйняття або підпорядкування собі людей іншої раси чи кольору шкіри – апартеїд).
2) Внутрішньодержавна: соціальна та політична – полягає у трактуванні певних етнічних, класових, національних, конфесійних груп як громадян нижчого порядку (незабезпечення їм належних умов і засобів для життя, достатнього захисту їх власності, вимагання від них більших зобов’язань щодо держави; утруднення їм пошуку оплачуваної роботи або несправедливе її винагородження, унеможливлення користуватися культурними благами та освітою, а також соціальним забезпеченням; перешкоджання у виборі стану і професії; невизнання належної гідності та відзнак; недопущення до зайняття державних посад; обмеження виборчих прав; заборона об'єднуватися у громадські та політичні організації; порушення прав батьків щодо дітей; застосування тиску, переслідування та незаконне позбавлення волі.
3) Міжнародна: політична, коли проявляється в обмеженні суверенітету окремих країн, неналежне трактування їх як партнерів у торговельній діяльності та культурно-туристичних відносинах, а також підпорядкування їх інтересам великих держав: дискримінація щодо іноземців, наприклад, робітників (найгірший вид роботи, низька заробітна плата, заборона об’єднання сім’ї, здобуття кращого житла, контактів з місцевим населенням.
4) Релігійна – неприязне відношення до віруючих або послідовників певної релігії; позбавлення їх або релігійних установ певних цивільні чи громадянських прав. Релігійна дискримінація також має місце, коли одна релігія вважається панівною чи спеціально привілейованою, а інші не можуть вільно діяти чи існувати (релігійну дискримінацію називають також світоглядною – вона стосується також відмінних філософських поглядів).

Моральна оцінка – дискримінація несумісна з вимогами християнської моралі, згідно з якою всі люди, створені на образ Божий (Бут. 1,26), наділені безсмертною душею і розумною людською природою, спасенні Ісусом Христом, є таким чином рівні. Всі стали надприродною єдністю, в якій «нема юдея ані грека, нема невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки» (Гал. 3,28). Дискримінація підриває принцип соціальної справедливості – кожна людина виконує в різних спільнотах якусь роль і таким чином вносить до їх спільного блага свій внесок; цим самим заслуговує відповідної поваги і прав. Тому дискримінація, що яскраво суперечить принципу рівності людей, є тим самим цілковито чужою духові Христа, завжди морально зла і недопустима як така в будь-якій формі.