Ви є тут

Консекрація

Консекрація (від лат. Consecratio - букв. «Посвята») − обряд, присвячений метафізичному уособленню плоті й крові Ісуса в, відповідно, хлібі та вині на євхаристійній частині Літургії, заснований на католицькій доктрині про переєстествлення («transubstantiatio») на Таємній вечері ( пор. Мат. 26:28-28, Ів., 6:53 або 1 Кор., 11:27).

Термін «transubstantiatio» виник у Ранньому Середньовіччі, коли схоласти, які  знаходилися під впливом аристотелізму, намагалися пояснити, яким чином хліб і вино перевтілюються в плоть і кров Христа, і був закріплений як догмат на Четвертому Латеранському в 1215 році та Тридентському соборах. В енцикліці «Mysterium fidei» Папа Павло VI офіційно підкреслив, що переєстествлення не несе простого семантичного значення.

За матеріалами catholic.ru