Ви є тут

Консисторія

Консисторія (від лат. Consistorium − місце зборів; рада) − 1) збори кардиналів, які скликаються і очолювані Папою Римським; 2) орган церковно-адміністративного управління при єпископах в Російській імперії, а також у Німеччині та Австрії.

Римська консисторія
Історія
На початку консисторією називалася таємна імператорська рада в Стародавньому Римі, яка займалася законодавчими питаннями. Перші відомості про консисторії як про збори кардиналів відносяться до першої половини IX століття. З XI століття консисторія почала займатися всіма питаннями, що стосуються віри і церковної дисципліни, а також вирішенням поточних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Церковної держави. Про значну роль консисторії в Середні віки  свідчить той факт, що Папа Римський Олександр III розпорядився скликати консисторію раз на місяць, а Інокентій III − три рази на тиждень. Зазвичай консисторія збиралася в одному з папських палаців, з 1870р.  − виключно у Ватикані.

До обнародування ККП в 1983 році існувало кілька різновидів консисторії: таємна або ординарна; відкрита (публічна) або екстраординарна, і напіввідкрита. Таємні консисторії засідали в Залі консисторій Апостольського палацу Ватикану, відкриті − в соборі Святого Петра або Сікстинській капелі. В даний час проводяться тільки ординарні і екстраординарні консисторії, які збираються в Залі консисторій на 2-у поверсі Апостольського палацу.

Ординарна консисторія

Ординарна консисторія − зібрання, на яке скликаються якщо не всі кардинали, то, принаймні, присутні в Римі, для обговорення окремих важливих питань або для відзначення найбільш урочистих подій.
На ординарній консисторії зводяться в гідність нові кардинали, проголошується призначення нових архиєпископів, єпископів і прелатів, оголошується про створення нових єпархій і вирішуються особливо складні церковні та фінансові питання. На початку консисторії, на якій мають право висловлюватися тільки кардинали, Папа Римський виголошує промову (allocutio). Нині ординарна консисторія може мати відкритий характер в тих випадках, коли вона присвячена відзначенню окремих урочистостей. На відкриту ординарну консисторію допускаються члени дипломатичного корпусу, акредитовані при Святому Престолі, прелати і делегації країн і єпархій, єпископи яких зводяться в гідність кардинала. У цих випадках засідання консисторії переносяться в Зал Павла VI (Зал аудієнцій).

Екстраординарна консисторія

Екстраординарна консисторія − зібрання всіх кардиналів для розгляду особливо важливих питань або ж якщо цього вимагають особливі потреби Церкви.

За матеріалами catholic.ru