Ви є тут

Онтологія

Онтологія (від грец. Το öv - суще, λόγος - вчення) - філос. вчення про буття як таке. Зміст терміну «О.» істотно різниться в різних філос. вченнях. Класична О. в тому сенсі, в якому цей термін з'явився в XVII ст., займалася термінами, що вживаються до будь-якого буття ( т.з. трансценденталіями: «єдине», «благо», «істинне», «прекрасне» і т.д.), і загальними принципами, які можна застосувати до будь-якого буття (закони суперечності, виключеного третього, тотожності, достатньої підстави). Зміст О. зазвичай так чи інакше співвідноситься з метафізикою: іноді О. ототожнюється з метафізикою, іноді розуміється як частина метафізики (при цьому О. називається загальною метафізикою, на відміну від спеціальної, яка вивчає понадпочуттєву реальність і, зокрема, формулює докази буття Бога), іноді ж О. протиставляється метафізиці як вченню про понадпочуттєву реальність.