Ви є тут

Отці Церкви

Отці Церкви (грец. οί Πατέρες της ' Εκκλησίας, лат. Patres Ecclesiae) - святі отці, в широкому сенсі - христ. автори I -VIII ст., які відрізнялися ортодоксальністю вчення та святістю життя і шановані Церквою як вчителі віри та моралі; у вузькому сенсі - термін, що застосовується до чотирьох святих отців Зах.Церкви - Амвросія Медіоланського, Єроніма, Августина і Папи Григорія I Великого - і до чотирьох святих отців Сх.Церкви - Василія Великого, Григорія Назіянського, Івана Златоустого і Атанасія Великого.

У НЗ отцем називається дух. вчитель і наставник, за допомогою якого людина знаходить нове народження у Христі (1 Кор 4, 14-15). У I -III ст. всякий єпископ розглядався як «отець у Христі», причому не тільки тому, що він очолював христ. спільноту, але й тому, що хрестив нових членів і наставляв усіх у христ. вченні. Починаючи з IVст. термін «О.Ц.» застосовувався до тих єпископів, які ставилися в приклад як авторитетні свідки христ. традиції. Аргументи «від Отців Церкви» стали вперше широко використовуватися в христол. суперечках V ст.: всі їх учасники, від Кирила Александрійського до Теодорита Кирського, апелювали до «авторитету Отців». На авторитет Отців  посилалися також Римські Папи у своїх посланнях: Папа Ліберій говорить про «Отців» стосовно  учасників I Нікейського собору, а Папа Інокентій I в посланні до Віктріція Esti tibi (404р.) говорить вже про «традицію Отців» ( traditio Patrum ). Теорію «аргументу від Отців» на Заході вперше розробив Вікентій Леринський, визначаючи О.Ц. як «тих випробуваних вчителів ( magistriprobabües), які ... перебували у спільності та вірі єдиної Католицької Церкви» (Commonitorium 1 , 3). Можна вважати, що перший список авторів, за якими згодом закріпилося найменування О.Ц. , зустрічається в Decretum Gelasianum (Декрет Гелазія) - документі, який, хоча і носить ім'я Папи Гелазія I, насправді датується VI ст..

Відповідно до думки більшості західних патрологів, епоха О.Ц. чи епоха патристики на Сході завершується  Йоаном Дамаскіном , а на Заході - Ісидором Севільським. Вчення та твори О.Ц. вивчає патрологія.