Ви є тут

Папська Рада «Справедливість і мир»

Папська Рада «Справедливість і мир» (лат. Pontificium Consilium de Iustitia et Pax) спочатку була заснована Папою Павлом VI (motu proprio від 6.01.1967 Catholicam Christi Ecclesiam) в якості Дослідницької комісії «Iustitia et pax» («Справедливість і мир») у складі Папської ради (П.р.)  у справах мирян. Завдання діяльності комісії − «сприяти, з одного боку, прогресу бідних країн і заохочувати соціальну справедливість між народами, а з іншого боку, допомагати слаборозвиненим народам працювати самим заради власного розвитку». 14.12.1976р. motu proprio «Iustitiam et pacem» Павло VI перетворив комісію «Iustitia et pax» в автономну Папську комісію в структурі Римської курії, а 28.06.1988 конституцією  Pastor bonus Папа Іван Павло II створив з неї П.р. «Справедливість і мир».

Завданнями діяльності ради є розвиток соціального вчення Католицької Церкви, збір інформації та результатів досліджень про проблеми справедливості й миру, прогресу народів і прав людини, турбота про те, щоб серед народів формувалася відповідальність у справі зміцнення миру, насамперед за допомогою Всесвітніх днів миру.