Ви є тут

Папська Рада у справах мирян

П.р. у справах мирян (лат. Pontificium consilium pro laicis) ставить метою своєї діяльності розвиток і координацію апостольства мирян на всіх рівнях через взаємодію з міжнародними об'єднаннями, національними радами та різними групами мирян, які беруть участь у «Католицькому русі». Діяльність рад здійснюється на підставі відповідних документів II Ватиканського собору і постсинодального звернення – Christifideles laid (1988).

Перша спроба створення спеціального органу при Римській курії, який відповідає за координацію руху мирян, була у 1908 році, коли Папа Пій X в ході реформи Римської курії Апостольською конституцією Sapienti consilio до компетенції Конгрегації соборів відніс «дисципліну світського духовенства і християнського народу».

Зростаюче значення «Католицької руху» в роки, що передували II Ватиканському собору, стало мотивацією для більш формального визнання апостольства мирян на самому соборі. Пропозиція, яка містилася в соборному декреті Apostolicam actuositatem, про створення особливого секретаріату для мирян в якості підрозділу Римської курії (див. п. 26) була реалізована за допомогою motu proprio Папи Павла VI Catholicam Christi Ecclesiam (6.01.1967). У цьому документі визначено цілі та структура нового Consilium de laicis (Ради у справах мирян), створеної в якості експерименту на 5-річний термін. Апостольскою конституцією Regimini Ecclesiae universae (15.08.1967), ця рада була введена до складу Римської курії, a motu proprio від 10.12.1976 Apostolatus peragendi вона була переформована у П.р. у справах мирян, яка була створена повністю за моделлю римської конгрегації Апостольської конституції Папи Івана Павла II Pastor bonus (28.06.1988). Цим документом була проведена остання загальна реформа Римської курії, та визначені наступні цілі та завдання в діяльності П.р. у справах мирян: надихати і підтримувати мирян у тому щоб вони брали участь в житті та місії Церкви у притаманний їм спосіб (як в індивідуальному порядку, так і в якості членів різних об'єднань), перш за все з метою здійснювати їх особливе служіння – наповнювати земний порядок речей Євангельским духом; координувати діяльність міжнародних конгресів і керувати їх роботою тощо. До сфери безпосередньої компетенції П.р. у справах мирян відносяться розгляд всіх питань, пов'язаних з об'єднаннями мирян, створення на міжнародному рівні об'єднань мирян, а також їх офіційне схвалення і затвердження їх статутів; при цьому, зберігається відповідна компетенція Державного секретаріату Ватикану. У тому, що стосується третіх чинів мирян, до компетенції ради відноситься лише сфера їх Апостольської діяльності.

З 1968 рада видає бюлетень французькою, англійською, іспанською, англійською, італійською і німецькою мовами (з 1971 – видається серія монографій) Laid oggi, а також бюлетені Servizio di documentazione і Servizio d'informazione.