Ви є тут

Папська рада з культури

П.р. з культури (лат. Pontificium consilium de cultura, итал. Pontificio consiglio della cultura) була створена в якості самостійного органу в 1982р. Папою Іваном Павлом II, а motu proprio від 25.03.1993р. Inde Initio pontificatus Nostri було зроблено злиття цієї ради з П.р. по діалогу з невіруючими (засн. в 1965р.). У результаті цієї реформи в раді утворено 2 секції - «Віра і культура» та «Діалог з культурами», напрямок роботи яких в цілому продовжує діяльність двох об'єднаних відомств.

Секція «Віра і культура», погодившись у своїй діяльності із закликом пастирської конст. - Gaudium et spes (п. 53-62 ), ставить своїм завданням розвивати на всіх рівнях діалог між сучас. культурами і християнством, сприяти координації діяльності Св. Престолу, місцевих Церков і катол. організацій у галузі культури, особливо в контактах з міжнар. організаціями, напр. з ЮНЕСКО та Радою Європи.

Секція «Діалог з культурами», виходячи із загальної пастирської турботи Церкви про тих, хто не вірить в Бога і не сповідує жодної релігії, сприяє подальшому вивченню атеїзму і рел. індиферентизму з метою виявлення наслідків цих явищ для християнства і визначення відповідних пастирських завдань; піклується про встановлення діалогу з атеїстами і невіруючими в тих випадках, коли вони проявляють справжню відкритість до співпраці. Офіц. друкованим органом ради є бюлетень Cultures et foi.