Ви є тут

Папський Біблійний Інститут

Папський Біблійний Інститут П.Б.І. (лат. Pontiflcium Institutum Biblicum, італ. Pontificio Istituto Biblico) – науково-богословський, вищий навчальний заклад Апостольського  Престолу; займається дослідженнями Біблії, Стародавнього Сходу, біблійною археологією та історією релігії.

Створення П.Б.І. було багато в чому пов'язано з необхідністю враховувати досягнення новітніх археологічних, філологічних і історичних досліджень при вивченні Св. Письма. Вперше думка про створення подібного ін-ту була висловлена ​​Папою  Левом XIII, а відкриття П.Б.І. у Римі відбулося за його наступника - Пія X в 1909р. Базова структура ін-ту була закладена в одночасно виданих документах Vinea electa і Leges instituti (7.05.1909). З самого початку очолили П.Б.І. єзуїти. В 1909 в ін-т приймалися лише духовні  особи, які мали ступінь д-ра богослов'я. У 1916 в П.Б.І. з'явився бакалавреат і ліцензіат.

Активність ректорів і професорів П.Б.І., а також випуск низки серйозних публікацій, забезпечили досить швидкий розвиток ін-ту. В 1927р. в Єрусалимі була заснована філія П.Б.І., при якій створені бібліотека і музей. У 1929 П.Б.І. почав проводити археологічні  розкопки. У перші роки існування основні зусилля його співробітників і учнів були зосереджені навколо проблем філології, історії та географії Св. Землі. У 1930-49рр. ректором П.Б.І. був А. Беа. У 1932р. була офіційно затверджена програма дослідження культур Стародавнього Сходу, засновано Сх. факультет, який займався дослідженнями семітської, єгипетської, аккадської, санскритської та іранської культур.

Поступово зросла кількість студентів П.Б.І. В 1960 їх було близько  200 чол. З 1965 в П.Б.І. почали приймати і жінок. У 1970 в П.Б.І. скасовано викладання латинською  мовою, яка раніше була офіційною мовою ін-ту. Життя П.Б.І. регулюється статутами, затвердженими Конгрегацією католицької  освіти 14.11.1985.

П.Б.І. має спеціалізовану бібліотеку, з 1920р. випускає журнал Biblica і бібліогр. серію Elenchus, а з 1921р. - бібліогр. оглядач Verbum Domini, а також серії монографій з біблістики Analecta Biblica і Acta Pontificii Instituti Biblici. Крім цього, з 1920р. виходять журнал Orientalia, монографічні серії Analecta Orientalia і Studia Pohl, присвячені стародавньосхідній тематиці. Перші серії Orientalia публікувалися до 1930р., а в 1932р. розпочався випуск Nova series, яка стала відома своїми бібліографіями по аккидській, копт. і семітській культурах. У серії Analecta Orientalia вийшли, виконані на високому рівні, граматики угарітської, шумерської, аккадської  і єгипетської  мов. Видаються також монографічна серія Biblica et Orientalia, присвячена суміжним проблемам біблістики та Стародавнього Близького Сходу  і Subsidia Biblica, які в основному  торкаються допоміжних біблійних дисциплін.