Ви є тут

Папський Інститут Християнської Археології

Папський Інститут Християнської Археології (Pontificio Istituto di archeologia cristiana) – науково-дослідницький та навчальний заклад, що займається вивченням християнської археології та підготовкою фахівців у цій сфері (які вже мають богословську чи історичну освіту). В motu proprio Папи Пія XII primitivi cemeteri від 11.12.1925 р. визначено мету діяльності П.і.х.а. та його відносини зі спорідненими установами: Комісією зі священної археології (Commissione di Archeologia Sacra), утвореної в 1852 р., і Папською Римською Академією Археології (Pontificia Accademia Romana di Archeologia).

Перший ректор інституту монс. Г.П. Кірш (1925-40) сформулював його завдання так: вивчати письмові та речові історичні джерела з метою реконструкції християнської культури у різних її проявах на всій території Середземноморського басейну. Перші статути П.і.х.а. були опубліковані в 1936 р. Основні дисципліни, введені в інституті, – топографія християнського Риму, історія катакомб, іконографія, епіграфіка, історія ранньої Церкви (установи, літургіка, агіографія), практика ведення розкопок, музеографія, охорона пам'яток. Зараз у П.і.х.а. навчаються студенти з Італії та країн Західної Європи, а також зі Східної Європи та Північної Африки; до програми навчання входять археологічні подорожі по Італії та за кордон.

Серед важливих польових робіт П.і.х.а. – участь у розкопках під собором Св. Петра. П.і.х.а. керує проведенням міжнародних конгресів з християнської археології починаючи з 1932 р., коли відбувся ІІІ-й конгрес у Равенні. У 1990-х роках ці конгреси показали значне розширення проблематики та географії християнської археології; в них почали брати участь археологи з країн Східної Європи.

Видавнича діяльність П.і.х.а. включає серії досліджень з християнської античності – Studi di antichitä cristiana (з 1929 р.вийшло бл. 60 т.), Monumenti di antichitä cristiana, Roma sottenanea cristiana, Inscriptiones christianae Urbis Roma , Amici delle catacombe. У співпраці з іншими науковими центрами Європи П.і.х.а. видає матеріали конгресів з християнської археології та інші праці. Серед великих видань останніх років – матеріали міжнародного конгресу «Ecclesiae Urbis» (Рим, 2000), організованого П.і.х.а. у зв'язку з Ювілейним роком.

Єдиний спеціалізований журнал в царині християнської археології – щорічник Rivista di archeologia cristiana (виходить з 1923 р.) – видається П.і.х.а. спільно з Папською Комісією з священної археології та продовжує традиції Bulletino di archeologia cristiana, заснованого Дж.Б. де Россі, і Nuovo bulletino di archeologia cristiana, що видавався О. Маруккі. У 1983 р. П.і.х.а. організував міжнародні семінари з християнської археології. П.і.х.а. володіє багатими бібліотекою й архівом образотворчих матеріалів (акварелі, фотографії та ін.).